Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 74 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 22 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 11 9 địa điểm, Quận 1 8 địa điểm, Quận Tân Bình 8 địa điểm, Quận 5 7 địa điểm, Quận 6 6 địa điểm, ...

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại quận/huyện của Hồ Chí Minh