Chi nhánh Southern Bank An Giang

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh An Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 1 địa điểm, Thị Xã Châu Đốc 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank An Giang


  • Thị Xã Châu Đốc
  • Phòng Giao Dịch Châu Đốc

    266 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang

  • Thành Phố Long Xuyên
  • Chi nhánh An Giang

    127 Trần Hưng Đạo, Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại An Giang