Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Southern Bank Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 2 địa điểm, Thị Xã Bà Rịa 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Southern Bank Bà Rịa - Vũng Tàu


Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu