Chi nhánh Southern Bank Bến Tre

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bến Tre 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Bến Tre


  • Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    517 B2 Đồng Khởi, KP3, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Bến Tre