Chi nhánh Southern Bank Bình Dương

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Thủ Dầu Một 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Bình Dương


  • Thị Xã Thủ Dầu Một
  • Qũy Tiết Kiệm Phú Lợi

    301 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

  • Chi nhánh Bình Dương

    425 Cách Mạng Tháng 8, Khu 6, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Bình Dương