Chi nhánh Southern Bank Bình Phước

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bình Phước. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Đồng Xoài 1 địa điểm, Thị Xã Bình Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Bình Phước


  • Thị Xã Bình Long
  • Phòng Giao Dịch Bình Long

    215 - 217 Nguyễn Huệ, Khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

  • Thị Xã Đồng Xoài
  • Chi nhánh Bình Phước

    1001 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Bình Phước