Chi nhánh Southern Bank Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • Chi nhánh Nha Trang

    42 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Khánh Hòa