Chi nhánh Southern Bank Sóc Trăng

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • Chi nhánh Sóc Trăng

    130 – 132 Lê Lợi, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Sóc Trăng