Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Southern Bank Trà Vinh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Trà Cú 1 địa điểm, Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Southern Bank Trà Vinh


Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Trà Vinh