Chi nhánh Southern Bank Trà Vinh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Trà Cú 1 địa điểm, Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Trà Vinh


  • Huyện Trà Cú
  • Phòng Giao Dịch Hàm Giang

    Ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

  • Thị Xã Trà Vinh
  • Chi nhánh Trà Vinh

    382 Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam tại Trà Vinh