Ngân hàng Southern Bank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.