Chi nhánh Southern Bank Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 74 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 22 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 11 9 địa điểm, Quận 1 8 địa điểm, Quận Tân Bình 8 địa điểm, Quận 5 7 địa điểm, Quận 6 6 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Southern Bank Hồ Chí Minh