Ngân hàng Southern Bank Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.