Ngân hàng Southern Bank Huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Củ Chi.