Ngân hàng Southern Bank Huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hóc Môn.