Ngân hàng Southern Bank Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.