Ngân hàng Southern Bank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.