Ngân hàng Southern Bank Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.