Ngân hàng Southern Bank Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.