Ngân hàng Southern Bank Quận 3 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 3.