Ngân hàng Southern Bank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.