Ngân hàng Southern Bank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.