Ngân hàng Southern Bank Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.