Ngân hàng Southern Bank Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Bình.