Ngân hàng Southern Bank Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phương Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.